Objavljen javni poziv poslodavcima za volontere

U cilju okončavanja procedura Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za prijavu poslodavaca po V Programu sufinansiranja obavljanja volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica.

Riječ je o 288 kandidata koji su ostvarili pravo na obavljanje volonterskog staža, nakon završenog žalbenog postupka.
Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona organizovat će ovim povodom radno-konsultativni sastanak sa volonterima koji se nalaze na Konačnoj rang listi radi upoznavanja sa postupcima i radnjama za realizaciju Programa obavljanja volonterskog staža.
Sastanak će biti održan 12. jula 2016. godine u 11:00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla.
Sastanku će prisustvovati i premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić te predstavnici JU Službe za zapošljavanje Tuzla.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna