Objavljen konkurs za dodjelu stipendija učenicima i studentima

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, objavilo je danas Konkurs za dodjelustipendija učenicima i redovnim studentima dodiplomskog studija iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za školsku 2016/'17. godinu.

Konkurs je objavljen na web stranici Vlade Kantona i oglasnim pločama općinskih službi za boračko invalidsku zaštitu.

Rok za podnošenje prijava po ovom Konkursu je 15 dana od dana objavljivanja na web-stranici Vlade Kantona, odnosno 16.02.2017. godine (četvrtak).

          Popunjeni jednoobrazni zahtjev, sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se u zapečačenoj kovertiputem pošte ili na pisarnicu Zajedničkih službi kantonalnih organa na adresu: Tuzlanski kanton, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, Rudarska broj: 57.,75 000 Tuzla, sa naznakom “Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija branilačke populacije Tuzlanskog kantona za studijsku 2016/2017 godinu”

Obrazac zahtjeva, spisak potrebne dokumentacije i izjavu zainteresovan kandidat može preuzeti:

  1. sa web stranici Vlade Tuzlanskog kantona,
  2. u gradskoj /općinskoj službi za branilačko invalidsku zaštitu i
  3. u kantonalnim branilačkim savezima i udruženjima.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna