Obavještenje o provođenju javne rasprave o nacrtu Strategije prema mladima TK 2020-2024. godina

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona obavještava zainteresovane da će provesti javnu raspravu o nacrtu Strategije prema mladima TK 2020-2024. godina.

Opširnije...

Posjeta reditelja Dine Mustafića sa saradnicima Ministarstvu za kulturu, sport i mlade TK

Povodom snimanja filma po književnom predlošku, danas je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona posjetio bosansko - hercegovački reditelj Dino Mustafić sa saradnicima. Bila je to prilika da ministra Srđana Mićanovića upozna sa novim projektom, filmom koji će biti snimljen prema zbirci priča „Radnici i seljaci" autora Viktora Ivančića. Mustafić je predstavio svoje saradnike te zatražio institucionalnu podršku resornog ministarstva.

Opširnije...

Krovno udruženje mladih TK u radnoj posjeti ministarstvu

U cilju stvaranja i provođenja politika prema mladima na području Tuzlanskog kantona, ministar za kulturu, sport i mlade Srđan Mićanović održao je sastanak sa predstavnicima Vijeća mladih Tuzlanskog kantona. Delegaciju Vijeća mladih Tuzlanskog kantona su sačinjavali Adi Selman, član upravnog odbora i Asja Dizdarević, generalna sekretarka.

Opširnije...

Sastanak sa predstavnicima sportskih saveza

S ciljem pružanja podrške sportskim organizacijama sa područja Tuzlanskog kantona u posebnim okolnostima izazvanim pandemijom korona virusa Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona danas je organizovalo sastanak sa predstavnicima sportskih saveza gradova i općina Tuzlanskog kantona, Sportskog saveza Tuzlanskog kantona i Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Sastanak sa predstavnicima sportskih saveza

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, izražavajući opredjeljenje pružanju podrške sportskim organizacijama sa područja Tuzlanskog kantona, a naročito u novonastaloj situaciji koja je izazvana pojavom pandemije korona virusa, organizuje sastanak sa predstavnicima sportskih saveza gradova/opština Tuzlanskog kantona, Sportskog saveza Tuzlanskog kantona i Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

UNESCO objavio poziv za podnošenje prijava na Međunarodni fond za kulturnu raznolikost

Međunarodni fond za kulturnu raznolikost (IFCD) finansira projekte koji podstiču kulturnu i kreativnu industriju u zemljama u razvoju. Fond je poznat među profesionalcima u kulturi širom svijeta jer promoviše finansiranje inovativnih i dinamičnih projekata.

Opširnije...

Rok za apliciranje na Erasmus + projekte

Obavještavamo sve zainteresovane da je rok za podnošenje projektnih prijedloga za Erasmus+ program za 2020. godinu produžen do 23.04.2020. godine (do 12:00 sati po briselskom vremenu). Produženje roka se odnosi na podnošenje projektnih prijedloga za strateška partnerstva za opće obrazovanje, stručno obrazovanje i obuku, visoko obrazovanje i obrazovanje odraslih, kao i za partnerstva za razmjenu na nivou škola.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna