Očuvanje mentalnog zdravlja i prevencija rodno zasnovanog nasilja

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona je u partnerstvu sa SOS Dječja sela BiH organizovalo edukaciju profesionalaca u oblasti socijalne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona. Tema je bilo očuvanje mentalnog zdravlja i pristupa u prevenciji rodno zasnovanog nasilja.

mrspp-11112022-sosCilj edukacije je jačanje kapaciteta davaoca usluga pri intervencijama ženama i djeci u kriznim situacijama. Edukacija profesionalaca u oblasti prevencije rodno zasnovanog nasilja je u skladu sa ciljevima Akcionog plana za prevenciju i zaštitu od nasilja u porodici u TK 2019-2022. godina i Gender akcionog plana u TK za period 2021-2024. godina. Održavanjem ove radionice najavljeno je obilježavanje 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja (25.11. – 10.12.), a što je i planirano navedenim strateškim dokumentima u TK.


Pored predstavnika Ministarstva i SOS Dječjih sela BiH, radionici su prisustvovali predstavnici centara za socijalni rad iz TK, JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla i predstavnici SOS Dječjeg sela Gračanica.


Edukacija profesionalaca se realizuje u okviru STEP projekta koji Organizacija

SOS Dječja sela BiH realizira uz podršku Ministarstva socijalne politike Austrije i SOS Kinderdorf Austrija.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15