„KVIZ ZNANJA IZ OBLASTI SIGURNOSTI U SAOBRAĆAJU I SAOBRAĆAJNE KULTURE“

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u partnerstvu sa svim srednjim školama na području Tuzlanskog kantona koje u svom sastavu imaju odjeljenja saobraćajnog usmjerenja (vozači motornih vozila, tehničari drumskog saobraćaja, te ostala odjeljenja saobraćajnog usmjerenja) organizuje „2. Kviz znanja iz oblasti sigurnosti u saobraćaju i saobraćajne kulture".


Planiramo da kviz znanja iz oblasti sigurnosti u saobraćaju i saobraćajne kulture postane tradicionalna manifestacija na području Tuzlanskog kantona koju će organizovati ministarstvo, sa ciljem povećanja nivoa znanja i svijesti o sigurnosti u saobraćaju i saobraćajnoj kulturi kod srednjoškolaca na području Tuzlanskog kantona.

Ova manifestacija će se održati u velikoj sali BKC Tuzla 10.12.2020. godine sa početkom u 10:00 sati.

Manifestacije će se održati iz dva dijela i to:

I. Konferencijski dio - gdje će se održati šest prezentacija u trajanju po 10-ak minuta, a koje se odnose na oblast sigurnosti u saobraćaju, saobraćajnu kulturu i smart tehnologije u oblasti sabraćaja,

II. KVIZ ZNANJA (u kojem učestvuje 11 timova iz 7 srednjih škola sa područja TK).

Navedena manifestacija „2. Kviz znanja iz oblasti sigurnosti u saobraćaju i saobraćajne kulture" održat će se u sklopu programa BH Engineering Weeks (BH SEDMICE INŽINJERSTVA 2020) koji organizira Colosseum d.o.o.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna