POTPISAN UGOVOR O KONCESIJI ZA EKSPLOATACIJU SLANE VODE

U Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva Vlade Tuzlanskog kantona, danas je upriličeno potpisivanje Ugovora o koncesiji za eksploataciju slane vode na ležištu kamene soli "Tetima" u Tuzli. Na ovaj način, stvoreni su uslovi za kvalitetniji razvoj, istraživanja i ulaganja u ovaj rudnik. Ugovorom je posebno regulisan dio zaštite okoliša, kao i cijena na tržištu slanice.
Potpisivanjem "Ugovora o koncesiji za eksploataciju slane vode na ležištu kamene soli "Tetima" u Tuzli, nastavlja se saradnja između Ministarstva industrije, energetike i rudarstva i Rudnika soli. „Rudnik je, na vrijeme dostavio bankovnu garanciju na iznos od 200.000 konvertibilnih maraka. Ovdje se radi o korištenju ili eksploataciji slane vode sa sonomineralnih ležišta "Tetima". Općini Tuzla pripada 80% sredstava, a kantonu 20% za dalja istraživanja“, istakao je Željko Knežiček, Ministar za industriju, energetiku i rudarstvo u Vladi TK. Eksploatacini ugovor je sklopljen na 30 godina.

POTPISAN UGOVOR O KONCESIJI ZA EKSPLOATACIJU SLANE VODE NA LEŽIŠTU KAMENE SOLI TETIMA U TUZLI
„Ovakav način sklapanja ugovora stvara mogućnost za bolji razvoj, istraživanja, ulaganja i obezbjeđenje što boljeg kvaliteta sirovine za naše kupce“, naveo je Midhat Katanić, Direktor Rudnika soli Tuzla, te dodao da je regulisana i zaštita okoliša i rekultivacija, kao i postupanje u slučajevima promjene cijene na tržištu. Ukoliko slanica ima veću cijenu na tržištu, aneksima ugovora će se povećavati i koncesiona naknada, a ukoliko cijena na tržištu bude manja, manja će biti i koncesiona naknada.

 


Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15