POTPISAN UGOVOR O KONCESIJI

Ugovor o dodjeli koncesije za eksploataciju termomineralne vode na bunaru PEB-4 “Ćelahuša” u općini Gračanica danas su u prostorijama Ministarstva industrije, energetike i rudarstva potpisali direktor privrednog društva TERME d.o.o. Ćamil Zahirović i Ministar industrije, energetike i rudarstva TK Željko Knežiček.


12062013 MIER Koncesije
Koncesija za eksploataciju termomineralne vode iz bunara sa eksploatacionog polja u Gračanici, dodjeljena je na period od 20 godina. Jednokratna koncesiona naknada iznosi 15.000,00 KM i bit će plaćena u tri jednake rate, a tekuća koncesiona naknada za eksploatisanu količinu termomineralne vode iznosi 0,005 KM/m3. Prije zaključivanja ugovora Terme d.o.o. su dostavile bankovnu garanciju na iznos od 5.000,00 KM sa rokom važenja od jedne godine, a od 2014. godine bankovna garancija za tekuću koncesionu naknadu iznosit će 3.5000,00 KM sa rokom važenja od jedne godine uz obavezu produženja svake godine za čitav period trajanja koncesije.

            Ministar Knežiček i direktor Zahirović nisu krili zadovoljstvo potpisivanjem ugovora, posebno iz razloga što se eksploatacija vode ne koristi isključivo u banjsko - rekreativne svrhe, nego se eksploatacijom dobiva i plin karbon dioksid (CO2) koji svoju dalju primjenu nalazi u mnogim industrijskim granama u Bosni i Hercegovini.

            Ministar Knežiček je još jednom danas istakao da se 80% prihoda koji se ostvare po osnovu koncesionih naknada vraća lokalnim zajednicama gdje je vršena eksploatacija, a preostalih 20% Ministarstvo će investirati u dalja istraživanja mineralnih ležišta na području našeg kantona

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15