Poziv zainteresiranim institucijama, javnim ustanovama i javnim preduzećima sa područja Tuzlanskog kantona za učešće u procesu izrade Programa javnih investicija za period 2021-2023. godina kroz predlaganje projekata/programa

U skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH („Službene novine Federacije BiH " broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 9/15,102/15, 104/16 i 5/18) i Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija („Službene novine Federacije BiH " broj 106/14), a na osnovu zahtjeva Federalnog ministarstva finansija broj: 08-14-5-2-130/20 od 09.01.2020. godine Ministarstvo privrede je u pisanoj formi uputilo svim ministarstvima i jedinicama lokalne samouprave dopis broj: 03/1-24-4765/20 od 04.03.2020.godine kojim je pokrenuta procedura izrade Programa javnih investicija FBiH i TK za period 2021-2023. godina.Za učešće u ovom procesu mogu se uključiti sve institucije i zainteresirana javna preduzeća i javne ustanove sa područja Tuzlanskog kantona, putem jedinica lokalne samouprave ili resornog kantonalnog ministarstvo dostavljanjem popunjenog IP obrasca-informacije o projektu/programu koji je uz detaljnija uputstva dostupan na linku federalnog ministarstva finansija http://www.fmf.gov.ba/v2/stranica.php?idstranica=180&idmeni=29


Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju.


S poštovanjem,

 

Suad Mehinović
Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona
Odjeljenje za razvoj
Stručni savjetnik za planiranje i upravljanje razvojem
Adresa: Rudarska 57, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 369 353
Mob: +387 62 583 765
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

http://mrp.tk.gov.ba/

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna