Podrška implementaciji razvojnih projekata finansiranih iz EU i/ili drugih međunarodnih fondova

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresirane da je objavljen Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava za sufinansiranje razvojnih projekata finansiranih iz EU i/ili drugih međunarodnih fondova .


Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava, utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, sa pozicije 31010003 – "Podrška razvoju Kantona", na ekonomskom kodu 614300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama, a koja se odnose na sljedeću namjenu:

- Sufinansiranje razvojnih projekata finansiranih iz EU i/ili drugih međunarodnih fondova do 100.000,00 KM

Nepovratna sredstva mogu se koristiti za sufinansiranje razvojnih projekata koji se implementiraju na Tuzlanskom kantonu, a obuhvataju sufinansiranje direktnih troškova koji nastaju tokom perioda implementacije i neophodni su za implementaciju predloženog projekta koji se finansira iz EU i/ili drugih međunarodnih fondova.

Više informacija i dokumentaciju Javnog poziva možete preuzeti OVDJE.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15