Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Javni poziv za dodjelu sredstava za subvencioniranje neto plaće


Datum objave: 11. 09. 2020. godine

Na osnovu člana člana 82f. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/19 i 7/20), a u vezi sa članom 6. stav 2. Zakona o subvenciji za ublažavanja posljedica uzrokovanih stanjem nesreće ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/20), Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona raspisuje

JAVNI POZIV
za dodjelu sredstava za subvencioniranje neto plaće - maksimalno do visine minimalne neto plaće za juni 2020. godine kao i april, maj i juni 2020. godine za korisnike definisane Odlukom o dopuni Odluke Vlade TK

 

PRILOZI:

 

Odluka o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava za oblast tjelesne kulture i sporta za 2020. godinu

Na osnovu člana 5 i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11 i 15/17) a u vezi sa članom 69. tačka 43 i članom 81. stav (1) Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/19 i 7/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 15.09.2020. godine, donosi

 

ODLUKU
o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava za oblast tjelesne kulture i sporta za 2020. godinu

 

 

ODLUKU
o uslovima i kriterijima za dodjelu nagrade i stipendije u sportu Tuzlanskog kantona

 

Odluka o poništenju postupka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu i postavljanje jedinstvenih spomen obilježja

Na osnovu člana 25, 70 i 72 stav (4) Zakona o javim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14) i člana 200. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 2/98 i 48/99), Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona donosi:

ODLUKU 
o poništenju postupka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu i postavljanje jedinstvenih spomen obilježja

 

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14), te prijedloga Komisije za javne nabavke, utvrđenog u Zapisniku, broj: 15-04-018626/20 od 27.07.2020. godine, ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, donosi:


ODLUKU

Javni poziv za sufinansiranje nabavke visokih tunela po Programu utroška sredstava u svrhu poticanja biljne proizvodnje

Na osnovu tačke V Programa utroška sredstava u svrhu poticanja razvoja biljne proizvodnje u 2020. godini (''Službene novine Tuzlanskog kantona'' broj 6/20), i broj 94/1-11-5812-1/20 od 29.07.2020. godine, na koji je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost Odlukom broj 02/1-11-5812-1/20 od 24.08.2020. godine, tačke V Odluke o općim kriterijima za sufinansiranje nabavke visokih tunela broj 04/1-11-017299/20 od 03.09.2020. godine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona raspisuje :

J A V N I P O Z I V
za sufinansiranje nabavke visokih tunela po Programu utroška sredstava u svrhu poticanja biljne proizvodnje

 

Javni poziv za učešće poslodavaca u realizaciji Programa poticanja zapošljavanja 2020

Na osnovu Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba(„Službene novine Federacije BiH", TK",broj: 41/01,22/05 i 9/08), Programom rada Službe za zapošljavanje za 2020.godinu i Odluke Upravnog odbora o usvajanju Programa poticanja zapošljavanja 2020, broj: 01-04-1-184/S-10-2/20 od 10.09.2020.godine, JU Služba za zapošljavanje objavljuje


JAVNI POZIV

za učešće poslodavaca u realizaciji Programa poticanja zapošljavanja 2020

Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 195.600,00 KM, radi sufinansiranja zapošljavanja 28 osoba sa evidencije nezaposlenih u Tuzlanskom kantonu, i sufinansiranja stručnog osposobljavanja osoba sa evidencije nezaposlenih, koje ne pripadaju boračkoj populaciji.
Izrazi u ovom dokumentu koji su napisani samo u jednom gramatičkom rodu odnose se podjednako na muški i ženski rod.

1. CILJ
Program se realizira s ciljem sufinansiranja zapošljavanja i stručnog osposobljavanja osoba sa evidencije nezaposlenih Službe, sa posebnom rodnom osjetljivošću u cilju sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti, unapređenja radnih sposobnosti i stvaranje uvjeta za jačanje konkurentnosti mladih osoba bez radnog iskustva, osposobljavanjem za rad u zvanju za koje su se školovali...

Opširnije...

Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 72. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu ("Službene novine TK" broj: 07/17, 10/17, 10/18 i 14/18), Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-11-17263/20 od 08.09.2020. godine i člana 4. B tačka III – 26 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija broj: 07/1-34-22860/17 od 03.07.2017. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija broj:07/1-14-13712/18 od 10.05.2018. godine i broj:07/1-30-4840/20 od 04.03.2020. godine, Ministar finansija objavljuje:


INTERNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno
vrijeme u Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna