Drugi Javni poziv za kandidovanje projekata za dodjelu nepovratnih novčanih sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu u svrhu pružanja podrške nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave

 Na osnovu člana 12. Zakona o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 16/20), Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona objavljuje:

 

DRUGI JAVNI POZIV
za kandidovanje projekata za dodjelu nepovratnih novčanih sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu u svrhu pružanja podrške nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu

Opširnije...

Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona“ za 2022. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13, 15/17 i 10/18) i tačke XIV stav (1), Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu sa pozicije 31010003 – „Podrška razvoju Kantona", broj: 02/1-11-13049-1/22 od 06.06.2022. godine Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, raspisuje

 

 

 

J A V N I  P O Z I V
za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2022. godinu

 

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava, utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, sa pozicije 31010003 – "Podrška razvoju Kantona", a koji se odnosi na sljedeće projekte:

1. subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) za
nabavku opreme, alata i repromaterijala do 2.000.000,00 KM
2. subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) za
digitalnu transformaciju do 220.000,00 KM
3. subvencije obrtima za nabavku opreme, alata i repromaterijala do 950.000,00 KM
4. subvencije novoosnovanim MMSP i obrtima za nabavku opreme,
alata i repromaterijala do 300.000,00 KM
5. subvencije za podršku obrtničkim komorama i udruženjima
obrtnika do 10.000,00 KM

Sve potrebne informacije o javnom pozivu, zahtjeve i ostale obrasce (Izjave) po pojedinim projektima možete pronaći na sljedećim linkovima:

Opširnije...

Javni poziv za kandidovanje projekata za dodjelu nepovratnih novčanih sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu u svrhu pružanja podrške nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave

Na osnovu člana 12. Zakona o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 16/20), Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona objavljuje:

 


JAVNI POZIV
za kandidovanje projekata za dodjelu nepovratnih novčanih sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za
2022. godinu u svrhu pružanja podrške nedovoljno razvijenim, nerazvijenimi izrazito nerazvijenim
jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu

 

 

Predmet Javnog poziva je kandidovanje projekata jedinica lokalne samouprave koji se nalaze na listi projekata iz Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 2022.-2024. godine, u cilju dodjele nepovratnih novčanih sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu.

Sredstva iz ovog Javnog poziva namijenjena su za podršku nedovoljno razvijenim nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinice lokalne samouprave za finansiranje isključivo razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave iz oblasti:

• proizvodnje, izvoza, osnivanja i razvoja malih i srednjih preduzeća,
• saobraćajne infrastrukture,
• obrazovanja,
• zdravstva,
• sporta i kulture,
• poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja,
• izgradnje novih, rekonstrukcije i održavanja postojećih objekata komunalne infrastrukture,
• razvoja i izgradnje turističkih kapaciteta,
• i za druge značajne projekte podrške lokalnom razvoju.

PRILOZI:
JAVNI POZIV za kandidovanje projekata za dodjelu nepovratnih novčanih sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu u svrhu pružanja podrške nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu

PRIJAVNI OBRAZAC za kandidovanje projekat

Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona

U skladu sa članom 36. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/17, 10/17, 10/18, 14/18 i 8/21), Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-30-9409/22 od 25.04.2022. godine i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede broj: 03/1-34-6537/18 od 12.03.2018. godine i broj: 03/1-34-17752/18 od 29.06.2018. godine, Ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona, objavljuje

 


INTERNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika na neodređeno vrijeme u
Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona

 

 

Izvođenje radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na objektima pet škola na području Tuzlanskog kantona

interreg-mp-0404


Izvođenje radova na realizaciji mjera energijske efikasnosti na objektima pet škola na području Tuzlanskog kantona, i to mašinsko instalaterski radovi na objektima: JU Osnovne škole Sapna – Područna škola Nezuk (Općina Sapna), JU Osnovne škole Doborovci (Grad Gračanica), JU Osnovne škole Podorašje (Grad Srebrenik), JU Osnovne škole Husino – Područna škola Ljubače (Grad Tuzla) i JU Osnovne škole Duboki Potok (Grad Srebrenik)

Referentni broj tenderske procedure: 2020 HR-BA-ME 388/ TK T-002

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona namjerava da dodijeli ugovore za izvođenje radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na objektima gore navedenih škola na području Tuzlanskog kantona, uz finansijsku podršku Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15