JavnI poziv za kandidovanje Programa utroska sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d . Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugorocno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 201 5. godinu

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je na svojoj 12. sjednici, održanoj 25.06.2015. godine Odluku o usvajanju Programa utroska sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d . Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za
dugorocno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu.

Donosenjem ove Odluke, ispunili su se svi preduslovi za objavu Javnog poziva za kandidovanje Programa utroska sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog
ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugorocno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu ( u daljem tekstu : Javni poziv), u dnevnim novinama i u , Siuzbenim novinama Federacije BiH".
Ovim putem Vas obavjestavamo da je Javni poziv objavljen u dnevnim novinama , Oslobodenje", 15.07.2015.godine i u dnevnim novinama , Dnevni list", 15.07.2015.godine. Objava Javnog poziva u , Siuzbenim novinama Federacije BiH" se ocekuje 22.07.2015. godine.
Napominjemo da se Javni poziv, zajedno sa Programom utroska sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
za dugorocno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015.godinu moze preuzeti i sa stranice Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije: www. fmeri.gov.ba
Molimo, da Javni poziv objavite na vasoj web stranici i da o istom obavjestite opcine sa podrucja vaseg kantona .

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna