Javni poziv za kandidovanje Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, FMERI za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu

Na osnovu člana 9. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/03, 38/05, 2/06 i 8/06), odredaba Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu, („Službene novine Federacije BiH", broj 21/16), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije o b j a v l j u j e

 

JAVNI POZIV
ZA KANDIDOVANJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TRAJNOG
REVOLVING FONDA KOD UNION BANKE D.D. SARAJEVO, FEDERALNOG
MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA DUGOROČNO
FINANSIRANJE PROJEKATA PUTEM DODJELE KREDITA ZA 2016. GODINU

 

 

I. PREDMET POZIVA

 

Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika kreditnih sredstava, u skladu sa Programom utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu (u daljem tekstu: Program), („Službene novine Federacije BiH", broj 21/16).

 

II. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju privredna društva sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine čija je primarna djelatnost definisana djelatnostima proizvodnje
u sljedećim sektorima industrijske proizvodnje:

− Metalna, elektro i automobilska industrija,
− Industrija građevinskog materijala i nemetala,
− Drvna, papirna i grafička industrija,
− Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće,
− Hemijska i farmaceutska industrija i industrija gume i plastike i
− Namjenska industrija,
te da zapošljavaju najmanje 20 zaposlenika, kao i privredna društva sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine koja na teritoriji Republike Srpske otvaraju ispostave, podružnice ili poslovne jedinice.

 

III. SVRHA POZAJMLJIVANJA SREDSTAVA

 

Svrha ovog Javnog poziva je prvenstveno, dodjelom kreditnih sredstava, povećati zaposlenost, stvoriti novo, povoljnije poslovno i investicijsko okruženje, kao i poboljšanje tehnološke spremnosti privrednih društava da kroz ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povećaju produktivnost i konkurentnost.

Pozajmljivanje sredstava vrši se u cilju:
− stvaranja novih radnih mjesta,
− značajnog poboljšanja i modernizacije proizvodnje postojećih proizvoda, proizvodnih procesa koji daju proizvode s većom dodatnom vrijednosti,
− širenja postojeće proizvodnje i izgradnju novih proizvodnih kapaciteta,
− izgradnje proizvodnih objekata koji podrazumijeva ulaganje u nove ili rekonstrukciju, adaptaciju i dogradnju postojećih objekata i postrojenja, te kupovinu novih proizvodnih hala, sa pripadajućom infrastrukturom i opremom ili bez nje, a koje su usko vezane uz proizvodnju,
− nabavke novih tehnologija koja doprinose unapređenju djelatnosti privrednog društva (mašine, postrojenja i oprema za proizvodnju, mjerni i kontrolni uređaji
i instrumenti),
− nabavke industrijskog znanja (know-how), posebnih znanja i vještina, kao i nabavke informatičke opreme usmjerene ka proizvodnji,
− uvođenja validnog CE znaka,
− uvođenja Sistema kvaliteta u skladu sa standardima (serija ISO standarda, sistemi upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu, potrebne licence za obavljanje proizvodne djelatnosti i sl.),
− pokretanja značajnijih aktivnosti zasnovanih na promjenama sveukupnih proizvodnih procesa i stanja postojeće poslovne djelatnosti društva (reinžinjering) i
− ulaganja u razvoj i istraživanje novih proizvoda i materijala, kao i jačanje marketinških aktivnosti...

 

FMERI - Javni poziv za kandidovanje Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, FMERI za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu

 

Na osnovu člana 9. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/03, 38/05, 2/06 i 8/06), odredaba Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu, („Službene novine Federacije BiH", broj 21/16), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije o b j a v l j u j e

 

JAVNI POZIV
ZA KANDIDOVANJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TRAJNOG
REVOLVING FONDA KOD UNION BANKE D.D. SARAJEVO, FEDERALNOG
MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA DUGOROČNO
FINANSIRANJE PROJEKATA PUTEM DODJELE KREDITA ZA 2016. GODINU

 

 

I. PREDMET POZIVA

 

Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika kreditnih sredstava, u skladu sa Programom utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu (u daljem tekstu: Program), („Službene novine Federacije BiH", broj 21/16).

 

II. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju privredna društva sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine čija je primarna djelatnost definisana djelatnostima proizvodnje
u sljedećim sektorima industrijske proizvodnje:

− Metalna, elektro i automobilska industrija,
− Industrija građevinskog materijala i nemetala,
− Drvna, papirna i grafička industrija,
− Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće,
− Hemijska i farmaceutska industrija i industrija gume i plastike i
− Namjenska industrija,
te da zapošljavaju najmanje 20 zaposlenika, kao i privredna društva sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine koja na teritoriji Republike Srpske otvaraju ispostave, podružnice ili poslovne jedinice.

 

III. SVRHA POZAJMLJIVANJA SREDSTAVA

 

Svrha ovog Javnog poziva je prvenstveno, dodjelom kreditnih sredstava, povećati zaposlenost, stvoriti novo, povoljnije poslovno i investicijsko okruženje, kao i poboljšanje tehnološke spremnosti privrednih društava da kroz ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povećaju produktivnost i konkurentnost.

Pozajmljivanje sredstava vrši se u cilju:
− stvaranja novih radnih mjesta,
− značajnog poboljšanja i modernizacije proizvodnje postojećih proizvoda, proizvodnih procesa koji daju proizvode s većom dodatnom vrijednosti,
− širenja postojeće proizvodnje i izgradnju novih proizvodnih kapaciteta,
− izgradnje proizvodnih objekata koji podrazumijeva ulaganje u nove ili rekonstrukciju, adaptaciju i dogradnju postojećih objekata i postrojenja, te kupovinu novih proizvodnih hala, sa pripadajućom infrastrukturom i opremom ili bez nje, a koje su usko vezane uz proizvodnju,
− nabavke novih tehnologija koja doprinose unapređenju djelatnosti privrednog društva (mašine, postrojenja i oprema za proizvodnju, mjerni i kontrolni uređaji
i instrumenti),
− nabavke industrijskog znanja (know-how), posebnih znanja i vještina, kao i nabavke informatičke opreme usmjerene ka proizvodnji,
− uvođenja validnog CE znaka,
− uvođenja Sistema kvaliteta u skladu sa standardima (serija ISO standarda, sistemi upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu, potrebne licence za obavljanje proizvodne djelatnosti i sl.),
− pokretanja značajnijih aktivnosti zasnovanih na promjenama sveukupnih proizvodnih procesa i stanja postojeće poslovne djelatnosti društva (reinžinjering) i
− ulaganja u razvoj i istraživanje novih proizvoda i materijala, kao i jačanje marketinških aktivnosti...

 

FMERI - Javni poziv za kandidovanje Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, FMERI za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna