Izmjene i dopune javnog poziva za odabir banke za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017.godinu privrednim subjektima koji posluju na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 3. stav (4) Pravilnika o provođenju postupka dodjele sredstava za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona broj:02-1-14-13030/17 od 30.05.2017.godine,Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva,  o b j a  v l j u j e:

 
I Z M J E N E    I    D O P U N E

J A V N O G   P O Z I V A

za odabir banke za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017.godinu privrednim subjektima koji posluju na području Tuzlanskog kantona

 

 

1.PREDMET IZMJENA I DOPUNA

 

U Javnom pozivu  za odabir banke za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017.godinu privrednim subjektima koji posluju na području Tuzlanskog kantona objavljenom dana 09.06.2017.godine na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona i dnevnom listu „Oslobođenje“,  u tački 3. a) –OBAVEZE BANKE- broj:“12“ mijenja se i glasi:“36“.

 

U tački 3. iza podtačke  h) - OBAVEZE BANKE -  dodaje se nova podtačka  i) koja glasi:   “ Banka se obavezuje izvršiti plasman  sredstava kreditne linije u roku do 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora iz člana 3. stav (5) Pravilnika o provođenju postupka dodjele sredstava za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona broj:02-1-14-13030/17 od 30.05.2017.godine.“

 

 

2. DODATNI ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA NA JAVNI  POZIV

 

Dodatni rok za dostavljanje ponuda po  Izmjenjenom i dopunjenom Javnom pozivu je 10 (deset) dana od dana objave Izmjena i dopuna  Javnog poziva u jednom dnevnom listu i na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.Izmjenjene ili dopunjene prijave primljene nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje.

 

 

3. MJESTO I NAČIN PODNOŠENJA PONUDE

 

Mjesto i način podnošenja eventualnih izmjena i dopuna ponuda ostaju neizmjenjeni.

Ostali dio Javnog poziva ostaje neizmjenjen.

 

Broj:03/1-14-13030-2/17                                                           MINISTAR

Tuzla, 14.06.2017.godine                                                      Srđan Mićanović 

Tel : + 387 (0)35 369 327          

Fax :+ 387 (0)35 369 332

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna