Obavještenje u vezi sa Javnim pozivom za prikupljanje ponuda za odabir banke za plasiranje kreditne linije

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva u Vladi Tuzlanskog kantona, u vezi sa Javnim pozivom za prikupljanje ponuda za odabir banke za plasiranje kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona daje slijedeće:

 

OBAVJEŠTENJE

 

Rok za dostavljanje ponuda po Javnim pozivu za prikupljanje ponuda za odabir banke za plasiranje kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona, produžava se do 27.06.2017 godine, iz razloga što je dana 26.06.2017 godine, zbog vjerskih praznika, u kantonalnim institucijama neradni dan.

 

 

Broj: 03/1-14-13030/17                                                                                                          MINISTAR

Tuzla, 23.06.2017 godine                                                                                                    Srđan Mićanović 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna