Obavještenje o odluci po Javnom pozivu

U skladu sa članom 4. stav (3) Pravilnika o provođenju postupka dodjele sredstava za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona broj: 02-1-14-13030/17 od 30.05.2017.godine, Ministar industrije, energetike i rudarstva, daje slijedeće:

 

 

OBAVJEŠTENJE O ODLUCI PO JAVNOM POZIVU

 

 

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, je obavilo proceduru po Javnom pozivu za odabir banke za pružanje usluga plasmana kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog Kantona, koji je objavljen dana 09.06.2017 godine a izmjene i dopune istog dana 16.06.2017 godine u dnevnom listu „Oslobođenje" i web stranici Vlade kantona.
Ponude na Javni poziv dostavilo je ukupno pet ponuđača i iste su ocijenjene i rangirane u skladu sa kriterijima za učešće iz Javnog poziva, nakon čega je Komisija za odabir banke za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope, utvrdila slijedeću:

 

RANG LISTU
1. SPARKASSE BANK DD SARAJEVO 94,83 boda
2. BBI BANKA SARAJEVO 89,64 boda
3. NOVA BANKA AD BANJA LUKA 59,42 boda
4. SBERBANK DD SARAJEVO 59,27 bodova
5. NLB BANKA DD SARAJEVO 43,95 bodova

 

SPARKASSE BANK DD SARAJEVO je u skladu sa kriterijima za učešće na Javnom pozivu, ponudila slijedeće:
a) visina ponuđenih sredstava za kreditnu liniju 25.100.000,00 KM
b) visina ponuđene kamatne stope(%) 4,20%
c) visina troškova obrade kredita(%) 1,30%
d) rok otplate kredita 36 mjeseci

 

U skladu sa utvrđenom Rang listom, Ministarstvo je donijelo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 03/1-14-13030/17 od 03.07.2017 godine, kojom se ponuda ponuđača SPARKASSE BANK DD SARAJEVO, kao prvorangirana, proglašava najpovoljnijom. Na Odluku Ministarstva, saglasnost je dala Vlada Tuzlankog kantona Odlukom broj: 02/1-14-13030/17 od 04.07.2017 godine.

 

Izabranom ponuđaču, ponudit će se zaključenje Ugovora o plasmanu kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope, a što je u skladu sa članom 4. stav (5) Pravilnika o provođenju postupka dodjele sredstava za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna