Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2020. godinu

Napomena: Program je objavljen u Službenim novinama TK 18.06.2020.godine, od kada se računa rok za prijavu.

 

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst („Sl. novine Tuzlanskog kantona" broj:10/18) i člana 77. stav 5. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona",broj: 16/19), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona dono

P R O G R A M
raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2020. godinu

I

Ovim Programom utvrđuje se raspodjela sredstava iz budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu sa budžetske pozicije 23020009-materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe u ukupnom iznosu od 237.000,00 KM...

 

PRILOZI:

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna