Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2018. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17) i člana 77. stav 5. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona",broj: 19/17), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donosi

 

P R O G R A M
raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe
za 2018. godinu

Opširnije...

Javni poziv za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije "Podrška povratku prognanih lica"

 

Obavještavamo vas da je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona za 2018. godinu raspisalo i objavilo Javni poziv za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije ''Podrška povratku prognanih lica'' broj 09/1-36-12990/18 od 30.04.2018. godine.


Na osnovu člana 24. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 2/06 i 15/11), tačke IV stav 3. Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu sa pozicije 23040001 - ''Podrška povratku prognanih lica'' broj: 02/1-14-4033-2/18 od 10. 04. 2018. godine, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, objavljuje


J A V N I  P O Z I V

za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije
''Podrška povratku prognanih lica''

Opširnije...

POZIV za dostavljanje Prijedloga projekata za podršku iz sredstava ''Dječije nedjelje”

Na osnovu člana 105. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom- prečišćeni tekst („Službene novine TK" broj: 5/12, 7/14, 11/15, 13/16 i 4/18), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

POZIV
za dostavljanje Prijedloga projekata za podršku iz sredstava ''Dječije nedjelje"

 


 

 

OBRAZCI U WORD FORMATU

 

OBRAZCI U PDF FORMATU

ODLUKA o raspodjeli sredstava sa potrošačke jedinice 23020019-subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama za 2017. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 3/01,12/03,10/05, 3/08, 8/11 i 15/13), člana 79. stav 7. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 4/17), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donosi

 

ODLUKU
o raspodjeli sredstava sa potrošačke jedinice 23020019-subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama za 2017. godinu

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna