P R O G R A M raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 23020019-subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama za 2016.godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (("Službene novine Tuzlanskog kantona",br: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11 i 15/13) i člana 79. stav 7. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 17/15), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona d o n o s i

 

PROGRAM
raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 23020019-subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama za 2016.godinu

Opširnije...

P R O G R A M raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2016. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11 i 15/13) i člana 79. stav 5. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona",broj: 17/15.), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donosi


P R O G R A M


raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe
za 2016. godinu

Opširnije...

Javni poziv za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije ''Podrška povratku prognanih lica''

Na osnovu člana 24. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 2/06 i 15/11), tačke IV stav 3. Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu sa pozicije 23040001-''Podrška povratku prognanih lica'' ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 5/16), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

J A V N I P O Z I V
za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije
''Podrška povratku prognanih lica''

 

Opširnije...

Poziv za dostavljanje Prijedloga projekata za podršku iz sredstava ''Dječije nedjelje"

Na osnovu člana 105 Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom- prečišćeni tekst („Službene Novine TK" broj: 5/12, 7/14 i 11/15), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

POZIV za dostavljanje Prijedloga projekata za podršku iz sredstava ''Dječije nedjelje"

 

Opširnije...

O D L U K A o izboru korisnika grant sredstava za održiv povratak sa budžetske pozicije „Podrška povratku prognanih lica“

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Sl.novine TK", broj:17/00, 3/01, 12/03, 10/05 i 3/08, 8/11 i 15/13), člana 25. stav 2. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz BiH ("Sl.novine TK", broj:2/06 i 15/11), Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu sa budžetske pozicije 23040001 – ''Podrška povratku prognanih lica'', broj 02/1-14-13506/15 od 16.06.2015. godine i Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu sa budžetske pozicije 23040001 – ''Podrška povratku prognanih lica'' broj 02/1-14-13506/15 od 23.11.2015. godine Vlade Tuzlanskog kantona i člana 16. Pravilnika o utvrđivanju uslova kriterija i postupka za dodjelu finansijskih sredstava na ime održivog povratka, broj: 09/1-36-16497-1/15 od 15.07.2015. godine, Ministrica za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, d o n o s i:

 

 

 O D L U K U
o izboru korisnika grant sredstava za održiv povratak sa budžetske pozicije
„Podrška povratku prognanih lica"

Opširnije...

O D L U K A o izboru korisnika grant sredstava sa budžetske pozicije „Podrška povratku prognanih lica“

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Sl.novine TK", broj:17/00, 3/01, 12/03, 10/05 i 3/08 i 8/11), člana 25. stav 2. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz BiH ("Sl.novine TK", broj:2/06 i 15/11), i Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu sa budžetske pozicije 23040001 – ''Podrška povratku prognanih lica'' broj 02/1-14-03506/15 od 16.06.2015. godine, Komisija za odabir i predlaganje korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška povratku prognanih lica" imenovana rješenjem MinistrIca za rad socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, broj:09/1-36-26686/15 od 07.09.2015. godine donijela je:

 

 O D L U K U
o izboru korisnika grant sredstava sa budžetske pozicije
„Podrška povratku prognanih lica"

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna