Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2014. godinu (Objavljen u Sl.novinama TK broj: 8/14 od 16.06.2014. godine - Krajnji rok za prijavu: 01.07.2014.godine)

 

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,3/01,12/03,10/05, 3/08 i 8/11) i člana 39. stav 5. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona",broj: 19/13.), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donosi

 


P R O G R A M
raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2014. godinu

Opširnije...

Odluka o izmjeni odluke o konačnom izboru korisnika grant sredstava sa budžetske pozicije „Podrška povratku prognanih lica“ za održiv povratak

Na osnovu člana 16. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Sl.novine TK", broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 i 8/11), člana 25. stav 1. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz BiH ("Sl.novine TK", broj: 2/06), Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu sa pozicije 23040001-„Podrška povratku prognanih lica"broj: 02/1-14-13699/13 od 22.07.2013. godine, Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu sa pozicije 23040001-„Podrška povratku prognanih lica"broj: 02/1-14-13699/13 od 25.09.2013. godine, Pravilnika o utvrđivanju uslova kriterija i postupka za dodjelu finansijskih sredstava na ime održivog povratka, broj: 09/1-02-23243/13 od 11.10.2013. godine, Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, d o n o s i

 

O D L U K U
o izmjeni Odluke o konačnom izboru korisnika grant sredstava sa budžetske pozicije
„Podrška povratku prognanih lica"za održiv povratak

Opširnije...

ODLUKA O KONAČNOM IZBORU KORISNIKA GRANT SREDSTAVA SA BUDŽETSKE POZICIJE "PODRŠKA POVRATKU PROGNANIH LICA" ZA ODRŽIV POVRATAK

Na osnovu člana 16. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Sl.novine TK", broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 i 8/11), člana 25. stav 1. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz BiH ("Sl.novine TK", broj: 2/06), Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu sa pozicije 23040001-„Podrška povratku prognanih lica"broj: 02/1-14-13699/13 od 22.07.2013. godine, Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu sa pozicije 23040001-„Podrška povratku prognanih lica"broj: 02/1-14-13699/13 od 25.09.2013. godine, Pravilnika o utvrđivanju uslova kriterija i postupka za dodjelu finansijskih sredstava na ime održivog povratka, broj: 09/1-02-23243/13 od 11.10.2013. godine, Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, d o n o s i

 

O D L U K U
o konačnom izboru korisnika grant sredstava sa budžetske pozicije
„Podrška povratku prognanih lica"za održiv povratak

Opširnije...

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA PODRŠKU IZ SREDSTAVA "DJEČIJE NEDJELJE"

Na osnovu člana 105 Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom- prečišćeni tekst („Službene Novine TK" broj: 5/12), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

POZIV
za dostavljanje Prijedloga projekata za podršku iz sredstava
''Dječije nedjelje"

Opširnije...

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA SA POZICIJE ''PODRŠKA POVRATKU PROGNANIH LICA''

Na osnovu člana 24. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 2/06 i 15/11), tačke IVa stav 3. Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu sa pozicije 23040001-''Podrška povratku prognanih lica'' broj: 02/1-14-13699/13 od 22.07.2013. godine i Odluke o dopuni Odluke broj: 02/1-14-13699/13 od 25.09.2013. godine, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, objavljujeJ A V N I P O Z I V
za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije
''Podrška povratku prognanih lica''

Opširnije...

ODLUKA O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA ZA ODRŽIV POVRATAK

Na osnovu člana 15. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Sl.novine TK", broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 i 8/11), člana 25. stav 1. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz BiH ("Sl.novine TK-a", broj: 2/06 i 15/11), Odluke, Vlade TK-a, o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu sa pozicije 23040001 – «Podrška povratku prognanih lica» Br.02/1-14-13699/13 od 22.07.2013.godine, Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, d o n o s i

O D L U K U

o izboru korisnika sredstava za održiv povratak po osnovu LOT 1. Transferi neprofitnim organizacijama i LOT 2. Subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna