Javni oglas o prodaji službenih motornih vozila u vlasništvu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona putem javnog nadmetanja - licitacije

Na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o prodaji službenih vozila u vlasništvu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove broj: 02/1-04-1200/20 od 18.02.2020.godine i Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju procijenjene vrijednosti službenih vozila broj: 02/1-04-14995/20 od 14.07.2020.godine, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, objavljuje:

JAVNI OGLAS
o prodaji službenih motornih vozila u vlasništvu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona putem javnog nadmetanja - licitacije

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna