Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Objava Preliminarnog pregleda korisnika Javnog poziva za dodjelu sredstava za subvencioniranje neto plaće - maksimalno do visine minimalne neto plaće za juni 2020. godine

Na osnovu Javnog poziva za dodjelu sredstava za subvencioniranje neto plaće - maksimalno do visine minimalne neto plaće za juni 2020. godine kao i april, maj i juni 2020. godine za korisnike definisane Odlukom o dopuni Odluke Vlade TK, objavljenog dana 11.09.2020. godine, imenovane Radne grupe za sprovođenje procedure Javnog poziva Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona sačinile su Preliminarni pregled korisnika koji ispunjavaju uslove za dodjelu subvencije kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti naredbama štabova Civilne zaštite i Preliminarni pregled korisnika subvencije kojima je indirektno onemogućen rad naredbama štabova Civilne zaštite te Pregled podnosioca odbijenih prijava.

 

 

Javni konkurs za dodjelu sredstava udruženjima čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unapređenje okoliša

Na osnovu Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 16/19 i 7/20) i Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2020. godinu, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada broj: 12/1-19-12207/20 od 09.06.2020. godine, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje:


JAVNI KONKURS
za dodjelu sredstava udruženjima čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unapređenje okoliša

 

Polaganje posebnog ispita za taksi vozača - 21.10.2020. godine

Obavještavamo kandidate koji su se prijavili za polaganje posebnog ispita za taksi vozača da će se polaganje održati dana 21.10.2020. godine (srijeda) u u 12,oo sati u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja (ul. Mije Keroševića br. 20 - zgrada „Grafičar-RTV TK").

Prijavljeni kandidati su dužni prisustvovati lično, a u slučaju spriječenosti dolaska na polaganje ispita, dužni su o tome obavijestiti ovo Ministarstvo.

Napomena: Kandidati su obavezni ponijeti zaštitnu masku za lice.

Javni oglas za prijem pripravnika na određeno vrijeme

Na osnovu člana 32. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH", broj 26/1 i 89/18), člana 19. Zakona o osnivanju JU Direkcija regionalnih cesta TK („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 12/13 i 7/15), člana 31.Pravila Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona broj: 05/5-05-21647-7/13 od 09.10.2013. godine, Odluke o izmjenama Pravila Javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona broj: 01-05-211-3/15 od 30.07.2015.godine, Odluke o dopuni Pravila Javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, broj 01-05-1-283-3/17 od 06.07.2017. godine, Odluke o prijemu pripravnika na određeno vrijeme broj 02-34-326/20 od 01.10.2020. godine, Saglasnosti Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona broj 05/1-30-0020143-20 od 08.10.2020. godine, direktor Direkcije regionalnih cesta TK, objavljuje:

Javni oglas za prijem pripravnika na određeno vrijeme

PRIPRAVNIK

1/1 Pripravnik -Saradnik za tehničke poslove, VSS-VII stepen, završen tehnički fakultet- 1 izvršilac

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta referenta-portira recepcionara u Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa

U skladu sa članom 74 Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK", broj: 7/17,10/17,10/18 i 14/18 ) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa broj: 02/6-05-17058/17 od 22.06. 2017. godine i 02/6-05-7599/18 od 15.03. 2018. godine po ovlaštenju Vlade Tuzlanskog kantona pomoćnik sekretara Ureda, objavljuje


JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta referenta-portira recepcionara u Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa


1. Naziv radnog mjesta:

„ Referent Portir – recepcionar" ,1 izvršilac, na neodređeno vrijeme

 

Opširnije...

Rang lista kandidata kojima se utvrđuje redoslijed prvenstva za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica

Na osnovu člana 19. stav (1) i (2) Pravilnika o dodjeli finansijskih sredstava u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica broj:15/1-02-012509/20 od 15.06.2020. godine, Komisija za razmatranje zahtjeva za odobravanje finansijskih sredstava kao jednokratne novčane pomoći u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica, sačinjava


RANG LISTU
kandidata kojima se utvrđuje redoslijed prvenstva za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica

 

 

Na osnovu člana 19. stav (1) i (2) Pravilnika o dodjeli finansijskih sredstava u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica broj:15/1-02-012509/20 od 15.06.2020. godine, Komisija za razmatranje zahtjeva za odobravanje finansijskih sredstava kao jednokratne novčane pomoći u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica, sačinjava


RANG LISTU
kandidata za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica, čiji su zahtjevi odbijeni kao neosnovani ili odbačeni kao nepotpuni ili neblagovremeni

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna