Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


JAVNI OGLAS ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU BESPOVRATNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA POMOĆ U RJEŠAVANJU STAMBENIH POTREBA BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2013.GODINU

Na osnovu člana 30. stav (5) Uredbe o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branitelja i članova njihove porodice (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 10/11, 14/11 i broj:02/1-14-4111/13 od 14.03.2013. godine i Odluke Ministarstva za boračka pitanja, broj: 15/1-14-4111/13 od 25.03.2013. godine godine, SLUŽBA BORAČKO - INVALIDSKE ZAŠTITE OPĆINE __________________, raspisuje

JAVNI OGLAS za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branitelja i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona za 2013. godinu (doc 131KB)
Zahtjev za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branitelja i članova njihove porodice po javnom oglasu za 2013. godinu (doc 82KB)

 

KONAČNA LISTA REDOSLIJEDA KANDIDATA - UČENIKA/STUDENATA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA 2012/2013.GODINU

Na osnovu odredbe člana 17. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 1/12 i 14/12), ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, utvrđuje:

Opširnije...

URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA/JAVNA LICITACIJA O PRODAJI SLUŽBENIH MOTORNIH VOZILA

Na osnovu Odluke o prodaji dijela službenih vozila Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-14-984/13 od 18.01. 2013. godine kao i Odluke Vlade o početnoj cijeni dotrajalih starih vozila broj: 02/1-05-4451/13 od 14.03.2013. godine, Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa, objavljuje:

JAVNU LICITACIJA o prodaji službenih motornih vozila (doc 147KB)

 

LISTA KANDIDATA-UČENIKA/STUDENATA ZA DODJELU STIPENDIJA

 Na osnovu odredbe člana 16. stav (6) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 1/12) i bro:j 02/1-26075/12 od 23.11.2012. godine, Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice, na sjednici održanoj dana, 05.02.2013. godine, utvrđuje:

Opširnije...

JAVNI POZIV U CILJU PRIKUPLJANJA PRIJAVA ZA PARTICIPACIJU U TROŠKOVIMA ORGANIZOVANJA SPORTSKIH TAKMIČENJA I MANIFESTACIJA U POVODU OBILJEŽAVANJA ZNAČAJNIH DATUMA, DOGAĐAJA I LIČNOSTI ZA TUZLANSKI KANTON ZA 2013.GODINU

Na osnovu člana 8. Odluke o utvrđivanju značajnih događaja, datuma i ličnosti za Tuzlanski kanton, (Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 4/12 i broj: 02/1-05-45-455/13 od 18.01.2013. godine), Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, objavljuje:

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna