Korisnici subvencionirane kreditne linije

Vlada Tuzlanskog kantona je u Budžetu za 2017. godinu obezbjedila sredstva za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona, čime se istim omogućava obezbjeđenje finansijskih sredstava za pokretanje ili unapređenje poslovnih aktivnosti putem kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope.

Opširnije...

Potpisan Aneks V Ugovora o koncesiji sa Rudnicima “Kreka”

Dana 24.07.2017. godine Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona je, u ime Vlade Tuzlanskog kantona, zaključilo Aneks V Ugovora o koncesiji za eksploataciju uglja lignita sa JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo ZD Rudnici "Kreka" d.o.o., Tuzla sa rokom važenja do 31.12.2018. godine.

Opširnije...

Tuzlanskoj firmi „Tuzla-Kvarc“ d.o.o. izdate dozvole za eksploataciju kvarcnog pijeska

Dana 17.07.2017. godine Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona izdalo je dva Rješenja, kojim se dozvoljava eksploatacija kvarcnog pijeska privrednom društvu „Tuzla-Kvarc" d.o.o. Tuzla.

Opširnije...

Objavljen javni poziv za odabir banke za plasiranje kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona objavilo je Javni poziv za odabir banke za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu privrednim subjektima koji posluju na području Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Poziv privrednicima sa područja Tuzlanskog kantona za saradnju sa potencijalnim investitorima iz zemalja (Kuvajta, Abudabija, Dubaija, Omana i Saudijske Arabije)

Vlada Tuzlanskog kantona zajedno sa Bosna Bank International d.d. Sarajevo kao organizatorom međunarodne investicijske konferencije Sarajevo Busines Forum zaključila je memorandum o saradnji i podršci privlačenja i realizaciji investicija.

Opširnije...

Prošla godina najuspješnija po pitanju naplate naknada od koncesija

Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona i Kantonalno Ministarstvo industrije ocjenjuju prošlu godinu kao najuspješniju dosad u oblasti naplate naknade od kocesija, navodeći da su svi koncesionari, koji su kasnili sa uplatama, nakon dogovora počeli redovno rješavati svoje obaveze, osim Rudnika Kreke.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

 

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo privrede