GENERALNI DIREKTOR GIKIL-A POSJETIO MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA TUZLANSKOG KANTONA

Nakon što je nedavno imenovan na poziciju Generalnog direktora Global Ispat Koksne Industrije Lukavac (GIKIL) Debasish Ganguly je danas sa saradnicima posjetio Ministarstvo industrije energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona.
Ministar Željko Knežiček je ovom prilikom gospodinu Ganguly-ju čestitao na postavljenju, kao i na nedavno postignutom sporazumu sa Sindikatom čime je preduprijeđen štrajk radnika u ovoj fabrici.

Opširnije...

PUŠTEN U POGON NOVI SEPARATOR I POČELO DEMINIRANJE NA RUDNIKU KREČNJAKA „VIJENAC“

Problem koji je godinama sprečavao širenje rudnika krečnjaka Vijenac u Lukavcu uz pomoć Vlade Tuzlanskog kantona i menadžmenta Vijenca se počeo otklanjati. Riječ je o početku deminiranja na ovoj lokaciji, te puštanju u promet novog pogona u rudniku, kojim će se asortiman rudnika proširiti na granulacije kamena koji će biti korišten u betonarama.
Ministar energetike, industrije i rudarstva u Vladi Tuzlanskog kantona Željko Knežiček sa svojim saradnicima pustio je danas u promet novi pogon u sklopu RK „Vijenac" u Lukavcu, koji će omogućiti da mnogi korisnici ovih granulacija, a koji sada granulacije dovoze i sa udaljenosti od preko 80 kilometara smanje svoje troškove proizvodnje i budu konkurentniji na tržištu.

Opširnije...

FABRIKU DETERDŽENATA DITA NEMA KO DA ČUVA

Ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Knežiček je na današnjoj vanrednoj sjednici upoznao Vladu Tuzlanskog kantona sa aktualnom situacijom u fabrici deterdženata „Dita" u Tuzli i sa činjenicom da je ovoj fabrici jučer isključeno napajanje električnom energijom, te da će fizičko obezbjeđenje fabrike od 01. septembra ove godine prestati sa čuvanjem imovine ove fabrike.

Opširnije...

POTPISAN ANEKS UGOVORA O KONCESIJI

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona i Privredno društvo Terakop iz Živinica danas su potpisali Aneks ugovora o eksploataciji tehničkog građevinskog kamena na lokalitetu „Oštro brdo" na području Općine Živinice. Aneksom Ugovora površina eksploatacinog polja povećana je sa 4,2 na 21,14 hektara, utvrđen je godišnji iznos tekuće koncesione naknade koja ne može biti manja od 25.500 KM, te utvrđen iznos bankovne garancije koju je koncesionar dostavio prije potpisivanja ugovora.

Opširnije...

STVORENI PREDUSLOVI ZA PENZIONISANJE 59 RADNIKA

Potpisivanjem ugovora o beskamatnoj pozajmici sredstava danas su stvoreni preduslovi za penzionisanje 59 radnika u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom. Za uvezivanje radnog staža i stvaranja uslova za odlazak u penziju radnika Elektromontaže, Aide, TTU-a, Livnice čelika i Bosnia Valves Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva izdvojili su ukupno 960.000,00 KM.

Opširnije...

POTPISAN UGOVOR O KONCESIJI ZA KORIŠTENJE PRIRODNE MINERALNE VODE

Ugovor o koncesiji za eksploataciju prirodne mineralne vode  na eksploatacionom polju „Ljubače“ danas su u prostorijama Pivare potpisali ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Knežiček i direktor Pivare Zlatan Pejić.

Koncesija za eksploataciju mineralne vode dodijeljena je na period od 5 godina, a prije zaključivanja ugovora Pivara je Ministarstvu dostavila bankovnu garanciju na iznos od 56.700,00 KM kao garanciju redovnog izmirenja obaveza po osnovu koncesione naknade.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

 

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo privrede