Da li ce se u 2011. godini predavati novi zahtjevi za d.d ili ce vaziti prethodni i kada ce bit isplata d.d?

Vaše ime: Aisa
Vaše pitanje: Da li ce se u 2011. godini predavati novi zahtjevi za d.d ili ce vaziti prethodni ,i kada ce bit isplata d.d? molim konkretan odgovor.

 

Resor: Rad, socijalna politika i povratak
Odgovor: Poštovana,
Shodno odredbama Zakona o upravnom postupku FBiH („Službene novine FBiH" br. 2/98 i 48/99) lice podnosi zahtjev nadležnom organu kada prema pozitivnim zakonskim propisima ima pravo ili pravni interes da traži pokretanje postupka i ostvarivanje određenih prava.
Odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtva rata i zaštite porodice sa djecom TK („Službene novine TK" broj: 12/00, 5/02, 13/03, 8/06 i 11/09) propisano je da se postupak za ostvarivanje prava po ovom Zakonu pokreće na zahtjev lica kojima je potrebna zaštita ili člana domaćinstva, kao i da postupak pokreće nadležni centar za socijalni rad po službenoj dužnosti u slučajevima predviđenim ovim Zakonom.
Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona o visini dječijeg dodatka za djecu iz porodica u kojima ni jedan roditelj nije zaposlen za 2011. godinu broj: 02/1-14-7368/2011 od 15.04.2011. godine, utvrđen je iznos dječijeg dodatka, i ista se primjenjuje od 01.01.2011. godine. Za realizaciju Odluke zaduženi su Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, Ministarstvo finansija i općinski centri za socijalni rad na području Tuzlanskog kantona.
Za korisnike prava na dječiji dodatak koji su pravo ostvarili zaključno sa 31.12.2010. godine, Centri za socijalni rad će izvršiti reviziju po službenoj dužnosti i zatražiti eventualnu dopunu dokumentacije, te isti neće morati ponovo podnositi zahtjeve za ostvarivanje prava na dječiji dodatak.
Lica koja pravo na dječiji dodatak nisu ostvarila zaključno sa 31.12.2010. godine, podnose zahtjev mjesno nadležnom centru za socijalni rad u skladu sa navedenim Zakonskim propisima i kroz redovnu proceduru.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15