Zanima me da li imam pravo na porodiljsko bolovanje, ako da kolika bi bila naknada?

Vaše ime: Lejla
Vaše pitanje: Poštovani, trenutno sam na trudničkom bolovanju, a zaposlena sam u osnovnoj školi na određeno vrijeme do 15.08.2011.godine,termin poroda je 15.maja. Zanima me da li imam pravo na porodiljsko bolovanje, ako da kolika bi bila naknada? Unaprijed zahvalna!

 

Resor: Rad, socijalna politika i povratak
Odgovor: Poštovana,
Pravo na naknadu plaće za vrijeme odsustvovanja sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, shodno odredbama Zakona o radu FBiH, Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom FBiH i Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom TK ima, pored ostalih, žena-majka za vrijeme porodiljskog odsustva.
Naknada plaće ženi-majci za vrijeme porodiljskog odsustva utvrđuje se u iznosu od 90% ostvarene prosječne plaće korisnika u periodu od 6 mjeseci prije porođaja ili u iznosu od 55% prosječne plaće ostvarene u istom periodu, ako je to za korisnika povoljnije. Ženi-majci odnosno drugom korisniku prava, kojoj za vrijeme porodiljskog odsustva prestane radni odnos na određeno vrijeme, pravo na naknadu plaće prestaje sa danom prestanka radnog odnosa.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15