Da li će doći do promjene zakona iz 2012.godine o refundaciji naknada za trudničko?

Vaše ime: Ivanov Branislav
Vaše pitanje: Poštovanje Interesuje pojašnjenje za porodiljsko bolovanje. Da li će doći do promjene zakona iz 2012.godine o refundaciji naknada za trudničko. Naime po tom zakonu bivsa vlada je umjesto 90% prosječne plate izmjenila zakon na 90% prosjek kantona. Moja supruga ima lijepu platu 1100 km, i po tom zakonu umjesto 1000 km na porođajnom primaće 650 km, što je grozno na ovom vremenu kad je sve skupo a dolazi dijete na svijet koji ima potrebe. mozete li mi odgovoriti da li će doći do promjene pomenutog zadatka, jer vjerujem da smo znali da je zakon promjenjen nebi se odlucili za drugo dijete.
Unaprijed zahvalan
Ivanov Branislav

 

Odgovor: Postovani,

Shodno Vašem upitu u vezi sa ostvarivanjem prava na naknadu umjesto plate ženi-majci u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, dajemo slijedeći odgovor:

Odredbom člana 90. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom - prečišćeni tekst ("Sl.novine TK-a" broj: 5/12 i 7/14) propisano je da "Naknada plate iz člana 89. ovog zakona, utvrđuje se u iznosu od 90% ostvarene prosječne plate korisnika u periodu od šest mjeseci prije porođaja, ili u iznosu od 55% prosječne plate ostvarene u istom periodu, ako je to za korisnika povoljnije, stim što naknada plate ne može biti veća od prosječne plate"
Odredbom člana 7. citiranog Zakona propisano je da je "Osnov za utvrđivanje novčanih i drugih materijalnih pomoći prosječna neto plata ostvarena u prethodnoj godini u Tuzlanskom kantonu".
Takođe je odredbom člana 90. stav 2. citiranog Zakona propisano da "Poslodavac može korisniku isplatiti razliku između iznosa naknade plate iz stava 1. i plate koju je korisnik ostvarivao prije stupanja na porodiljsko odsustvo".

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK će imati u vidu Vaše sugestije na naprijed navedene odredbe Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom TK, ali napominjemo da je Poslovnikom o radu Skupštine TK decidno propisano ko i na koji način može pokrenuti inicijativu za donošenje (izmjene) određenog zakona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna