Dobar dan. Evo vako imam par pitanja za vas i nadam se da cu da dobijem odgovor na njih da niste vi kao ovi na opstinskoj duznosti pa ne zele da pricaju sa ljudima. Da ne duljim vec vako zena mi je trudna 9 mjesec ja kao suprug nje sam vec na bioru 5 godi

Ime i prezime: Almir Siocic


Pitanje: Dobar dan. Evo vako imam par pitanja za vas i nadam se da cu da dobijem odgovor na njih da niste vi kao ovi na opstinskoj duznosti pa ne zele da pricaju sa ljudima. Da ne duljim vec vako zena mi je trudna 9 mjesec ja kao suprug nje sam vec na bioru 5 godina i nikad nisam dobio niti jednu ponudu za posao sto je zalosno naravno. Danas sam bio u socijalnom u Zivinicama da vidim dal imam kakava prava na neke novcane dodakte moja supruga kao ne zaposlena osoba i trudnici posle porodjaja naravno medjutim dobili smo odgovor da ne ostvarujemo pravo na nikakvu pomoc i dodatke. Moja supruga ima takodje i drzavaljnstvo Srbije pa se pitam dal treba da idem tamo i da trazim pomoc od njih posto ovdje kako vidim nismo dobro dosli nigdje. Hvala vam na odgovoru unaprijed. Prijatan dan

 

Odgovor:

Postovani,

Odredbom člana 78. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom – prečišćeni tekst („Sl.novine TK" br: 5/12, 7/14 i 11/15) propisana su, između ostalih, i prava koja se odnose na majke porodilje koje nisu u radnom odnosu:
- novčana pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja ženi-majci, odnosno drugom licu koje nije u radnom odnosu;
- jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta;
- pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatna ishrana za majke-dojilje.

Odredbom člana 123. citiranog Zakona propisano je da „oblici zaštite: stalna novčana pomoć, smještaj u ustanovu socijalne zaštite, zaštita civilnih žrtava rata, naknada umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, realizirat će se u punom obimu, a ostali oblici zaštite utvrđeni zakonom, realizirat će se u skladu sa likvidnosti budžeta Kantona a u skladu sa posebnom oodlukom Vlade Kantona".
Budući da u budžetu Tuzlanskog kantona nisu obebjeđene sredstva za realizaciju naprijed navedenih prava za majke porodilje koje nisu u radnom odnosu, Vlada Tuzlanskog kantona nije donijela odluku o realizaciji naprijed navedenih prava.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna