Da li osoba koja je zaposlena , ima minimalnu platu, troje djece(od toga dva novorođenčeta) i nezaposlenog supružnika, ima pravo na novčanu pomoć i na koji način može da je dobije?

Vaše ime: Marica
Vaše pitanje: Poštovani, da li osoba koja je zaposlena , ima minimalnu platu, troje djece(od toga dva novorođenčeta) i nezaposlenog supružnika, ima pravo na novčanu pomoć i na koji način može da je dobije?

Resor: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
Odgovor: Shodno članu 112. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtva rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine TK" broj: 12/00, 5/02, 13/03, 8/06 i 11/09) propisano je da o pravima utvrđenim ovim zakonom u prvom stepenu rješava nadležni centar za socijalni rad.
S tim u vezi, potrebno je da se obratite mjesno nadležnom centru za socijalni rad, koji će u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku FBiH ("Službene novine FBiH" br. 2/98 i 48/99) razmotriti Vaš zahtjev, utvrditi stvarno činjenično stanje i odlučiti o mogućnosti ostvarivanja traženog prava.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15