Da li se od 01.04.2012 na području TK počinje primjenjivati novi zakon o porodiljskim naknadama?

Vaše ime: Amela
Vaše pitanje: Da li se od 01.04.2012 na području TK počinje primjenjivati novi zakon o porodiljskim naknadama,kojim se iste ograničavaju na max iznos od 700 KM odnosno 90 % prosječne plate u FBiH, umjesto dosadašnjih 90 % od prosječne plate uposlenika?

Resor: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
Odgovor: Odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtva rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine TK" broj: 17/11), a koji se primjenjuje od 01.04.2011. godine propisano je da se "naknada umjesto plate ženi - majci, odnosno drugom licu u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje s posla, radi trudnoće, porođaja i njege djeteta utvrđuje u iznosu od 90% ostvarene prosječne plate korisnika u periodu od 6 mjeseci prije porođaja, ili u iznosu od 55% prosječne plate ostvarene u istom periodu, ako je to za korisnika povoljnije, s tim što naknada plate ne može biti veća od prosječne plate.

Poslodavac može korisniku isplatiti razliku između iznosa naknade plate iz stava 1. i plate koju je korisnik ostvarivao prije stupanja na porodiljsko odsustvo".
Takođe je odredbama citiranog Zakona propisano da je "osnov za utvrđivanje novčanih i drugih materijalnih pomoći prosječna neto plata ostvarena u prethodnoj godini u Kantonu".

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15