URED ZA INTERNU REVIZIJU


Adresa: Turalibegova 40, 
Tuzla

Telefon: ++ 387 (0)35 369 374

e-mail :  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


Glavni interni revizor: Zineta Habul


Ured za internu reviziju obavlja sljedeće poslove:

 1. Unutarnju financijsku i računovodstvenu reviziju Proračuna Tuzlanskog kantona;

 2. Unutarnju financijsku i računovodstvenu reviziju proračunskih korisnika i ostalih korisnika proračunskih sredstava u vidu granta;

 3. Reviziju poslovanja - provjera učinkovitosti operativnog poslovanja;

 4. Upravljačku reviziju - procjena postupaka koji pomažu rukovodstvu u upravljanju u cilju maksimiziranja djelotvornosti organizacije;

 5. Nadzor i unapređivanje sustava interne kontrole.


U cilju unapređenja svog rada, komparativnog pregleda i primjene propisa, Ured za internu reviziju može ostvarivati suradnju sa odgovarajućim uredima kantona u Federaciji BiH i Uredom za reviziju proračuna - budžeta u Federaciji BiH.


Poslovi i zadaci Ureda za internu reviziju utvrđuju se pravilnikom o unutarnjoj organizaciji, kojeg  donosi glavni interni revizor, uz prethodnu suglasnost Vlade.


Uredom za internu reviziju rukovodi glavni interni revizor.


Glavni interni revizor za svoj rad i rad Ureda za internu reviziju odgovara Vladi.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna