Svečanost otvaranja pete „Pametne škole“ u Tuzlanskom kantonu - Osnovne škole "Gornja Tuzla" u Tuzli

Ovim putem Vam upućujemo poziv na svečanost povodom otvaranja pete „Pametne škole" u Tuzlanskom kantonu, obnovljene, energetski efikasne Osnovne škole "Gornja Tuzla" u Tuzli. Svečanost će se održati u srijedu 20.03.2019. godine sa početkom u 12.00 h u Osnovnoj školi „Gornja Tuzla" (A. Saračevića 163, Gornja Tuzla).

Energetska obnova škole realizovana je u okviru implementacije 3,2 miliona KM vrijednog prekograničnog projekta „Inovativnim umom do pametnih škola" ili skraćeno PAMETNE ŠKOLE. Projekat se finansira iz INTERREG IPA CBC programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. Projekat sufinansira Vlada Tuzlanskog kantona, a implementiraju: Centar za razvoj i podršku (CRP) iz Tuzle, Vlada Tuzlanskog kantona, Brodsko-posavska županija, Udruženje Zelena akcija iz Zagreba i Brodskog ekološko društvo - BED iz Slavonskog Broda.

Prema dnevnom redu događaja, izjave za medije su planirane u 12.00h. S tim u vezi, pozivamo Vas da prisustvujete svečanom otvaranju, da medijski propratite događaj i o tome informišete javnost.

 

Pozivno pismo

Dnevni red

Press povodom 51. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Obavještavamo vas da će u ponedjeljak,18.03.2019. godine u povodu održavanja 51. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona u ovom sazivu biti održana konferencija za medije.

Konferencija će biti održana u PRESS sali Vlade Tuzlanskog kantona (ul. Rudarska 65 u Tuzli) sa početkom u 12:00 sati.

U prilogu vam dostavljamo i Saziv za sjednicu sa prijedlogom Dnevnog reda.

Kamermani i fotografi će u prvih 5 minuta sjednice imati priliku za snimanje.

Za sve dodatne informacije, te ukoliko imate potrebu da se na konferenciji obrati predstavnik određenog ministarstva molimo vas da kontaktirate Odjeljenje za informisanje Vlade Tuzlanskog kantona.

Potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće,

Obavještavamo vas da će u ponedjeljak (18.03.2019.godine) biti upriličeno potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) i naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za zaposlene kod korisnika Budžeta Tuzlanskog kantona u 2019. godini (uposlenici u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave).
Uz premijera Tuzlanskog kantona Jakuba Suljkanovića, koji će Sporazum potpisati u ime Vlade, ovaj dokument će, u ime sindikata potpisati predstavnici Samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja Tuzlanskog Kantona, Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH Tuzlanskog kantona, Kantonalni odbor Tuzlanskog kantona, Sindikat policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH i Savez samostalnih sindikata BiH Kantonalni odbor Tuzlanskog kantona.

Potpisivanje Sporazuma bit će upriličeno u Sali za sjednice Vlade TK sa početkom u 9 sati i 30 minuta.

Pozivamo vas da prisustvujete ovom događaju i o tome izvijestite javnost.

Press povodom 50. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Obavještavamo vas da će u utorak, 12.03.2019. godine u povodu održavanja 50. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona u ovom sazivu biti održana konferencija za medije.

Konferencija će biti održana u PRESS sali Vlade Tuzlanskog kantona (ul. Rudarska 65 u Tuzli) sa početkom u 11:00 sati.

U prilogu vam dostavljamo i Saziv za sjednicu sa prijedlogom Dnevnog reda.

Kamermani i fotografi će u prvih 5 minuta sjednice imati priliku za snimanje.

Za sve dodatne informacije, te ukoliko imate potrebu da se na konferenciji obrati predstavnik određenog ministarstva molimo vas da kontaktirate Odjeljenje za informisanje Vlade Tuzlanskog kantona.

Potpisivanje Memoranduma o saradnji za učešće u projektu »Vitalni znaci 2019«

Obavještavamo vas da će, u Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona sutra, četvrtak, 7. marta 2019. godine u 13:00 sati biti održan sastanak na kojem će se sa predstavnicima Fondacije tuzlanske zajednice (FTZ) potpisati Memorandum o saradnji za učešće u projektu »Vitalni znaci 2019« -istraživanje o kvaliteti življenja u Tuzlanskom kantonu kroz prizmu UN globalnih ciljeva održivog razvoja.

Svečanost otvaranja četvrte „Pametne škole“ u Tuzlanskom kantonu - Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" u Gradačcu

Pozivamo Vas na svečanost povodom otvaranja četvrte „Pametne škole" u Tuzlanskom kantonu, obnovljene, energetski efikasne Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" u Gradačcu. Svečanost će se održati u srijedu, 6. marta 2019. godine sa početkom u 12.00h u Osnovnoj školi "Ivan Goran Kovačić" (Husein-kapetana Gradašćevića 53., 76250 Gradačac).

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna