Konferencija za medije Ministarstva kulture sporta i mladih Tuzlanskog kantona

Pozivamo Vas na konferenciju za medije Ministarstva kulture sporta i mladih Tuzlanskog kantona.

Tema konferencije je najava raspisivanja Javnog poziva za raspodjelu sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za podršku mladima.
Vlada je ove godine planirala ukupno 295.000,00 KM, od čega je 250.000,00 KM namijenjeno za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih i subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama.
Na konferenciji ce biti govora o uslovima, kriterijima i načinu bodovanja aplikacija koje pristignu po javnom pozivu

Konferencija će biti upriličena u petak (23.10.2020.godine) u 11 sati u Sali za PRESS Vlade TK.

Pozivamo vas da prisustvujete ovom sastanku i o tome izvijestite javnost.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna