Radna posjeta Općini Sapna

Obavještavamo vas da će delegacija Vlade Tuzlanskog kantona, predvođena premijerom Kadrijom Hodžićem boraviti sutra (petak, 12.02.2021.godine) u radnoj posjeti Općini Sapna.

Susret sa načelnikom općine Zudinom Mahmutovićem planiran je u prostorijama Općine sa početkom u 13 sati.

Osim premijera Hodžića, delegaciju Vlade činit će ministar za boračka pitanja Fedahija Ahmetović, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Zvjezdan Karadžin, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vahidin Smajlović, ministar unutrašnjih poslova Midhat Dobrnjić i ministar privrede Mevludin Hodžić.

Pozivamo vas da pratite ovu posjetu i o tome izvijestite javnost.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna