Sastanak na temu provedba Strategije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije TK 2021-2024.

Tim za prevenciju korupcije Vlade Tuzlanskog kantona uz podršku Misije OSCE-a BiH održat će interresorni sastanak, u utorak 27. jula 2021. godine sa početkom u 12:30 h u hotelu Mellain.

Sastanak o temi provedba Strategije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije TK 2021-2024. bit će prilika za prezentaciju i diskusiju ključnih mjera iz Akcionog plana sa posebnim akcentom na mjere čija je implementacija predviđena u prvoj godini po usvajanju Strategije, odnosno mjere koje je potrebno provoditi kontinuirano.

U prilogu vam šaljem i agendu sutrašnjeg događaja u kojoj je navedeno da su izjave za medije predviđene za početak sastanka.

Molimo da medijski propratite događaj i o tome izvjestite javnost.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna