POZIV - POSJETA PREMIJERA TK-a I FEDERALNOG MINISTRA SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA PREDUZEĆU ELEKTRO-AGENT D.O.O.

Obavještavamo vas da će premijer Tuzlanskog kantona Sead Čaušević i federalni ministar saobraćaja i komunikacija Enver Bijedić u petak, 12.jula 2013. u 11 sati posjetiti proizvodno preduzeće Elektro-Agent d.o.o.

Povod za radnu posjetu je proširenje kapaciteta i zapošljavanje u preduzeću u privatnom vlasništvu koje u 7 pogona proizvodi 700 proizvodnih jedinica. Elektro-Agent d.o.o. nalazi se u Bukinju, 21. decembra broj 10.

Odjeljenje za informisanje

POTPISIVANJE MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU - MONKS

Potpisivanje Memoranduma o razumijevanju:

„Unapređenje sistema prevencije maloljetničkog prestupništva i nasilja među i nad djecom i omladinom u obrazovnim institucijama Tuzlanskog kantona“

11.7.2013. godine u 11,00 sati


           Obavještavamo vas da će u četvrtak 11.7.2013. godine u 11,00 sati u uredu ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona biti upriličeno potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između NVO „Biro za ljudska prava“ Tuzla, Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.

POZIV - MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA

Obavještavamo Vas da će u četvrtak 04.07.2013.godine u 10:00 sati u prostorijama privrednog društva „Pivara“ dd Tuzla biti potpisan Ugovor o koncesiji za eksploataciju prirodne mineralne vode  na eksploatacionom polju „Ljubače“Općina Tuzla.

Ugovor će potpisati Ministar industrije, energetike i rudarstva Prof.dr.sc.Željko Knežiček i direktor privrednog društva „Pivara“ Tuzla gospodin Zlatan Pejić.

Pozivamo vas da prisustvujete činu potpisivanja i o tome izvijestite javnost.

 

Odjeljenje za informisanje

POZIV-POSJETA DELEGACIJE ŠIBENSKO – KNINSKE ŽUPANIJE IZ REPUBLIKE HRVATSKE

Obavještavamo vas da će premijer Tuzlanskog kantona Sead Čaušević u srijedu 03.07.2013. godine primiti u posjetu delegaciju Šibensko – kninske županije iz Republike Hrvatske. Sastanak će biti upriličen u Uredu Premijera Tuzlanskog kantona sa početkom u 14:00 sati.

Tema razgovora bit će nastavak već uspostavljene regionalne saradnje Tuzlanskog kantona sa županijom, koja se od 01. jula ove godine nalazi u sastavu Europske unije.

Kamermani i fotografi imat će priliku za snimanje u prvih 15 minuta sastanka, a informaciju za medije će pripremiti i medijima dostaviti Odjeljenje za informisanje Vlade TK.

 

Odjeljenje za informisanje

POZIV - SASTANAK SA AMBASADOROM REPUBLIKE POLJSKE U BIH

Obavještavamo vas da će se u srijedu (3. jula 2013.) premijer Tuzlanskog kantona Sead Čaušević sastati sa ambasadorom Republike Poljske u Bosni i Hercegovini, Andrzeja Krawczyka. Povod je nastupna posjeta NJ.E. Krawczyka Premijeru TK i razgovor sa Ministrom industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona.

Sastanak će početi u 11:00 u Uredu Premijera kada će snimatelji moći napraviti insertažu a informaciju će medijima dostaviti Odjeljenje za informisanje Vlade TK.

 

Odjeljenje za informisanje

 

PRESS KONFERENCIJA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Obavještavamo vas da će u Utorak 02.07.2013. godine u povodu održavanja 3. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona u ovom sazivu biti održana Press konferencija.

Press konferencija će biti održana u sali za PRESS konferencije Vlade Tuzlanskog kantona sa početkom u 13:00 sati.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna