Imenovana nova Vlada TK

Skupština Tuzlanskog kantona imenovala je danas novu Vladu TK, koju će sa premijerske pozicije predvoditi Denijal Tulumović. Pored premijera Tulumovića, Vladu će činiti kadrovi Stranke demokratske akcije, Saveza za bolju budućnost, Demokratske fronte, Stranke za BiH te SDP-ovi poslanici koji su podržali skupštinsku većinu koju predvodi SDA.


IMG 3394Novi ministar finansija je Suad Mustajbašić, ministar za sport, kulturu i mlade Srđan Mićanović dok će ministrica obrazovanja i nauke biti Fahreta Brašnjić a ministar pravosuđa i uprave Elvir Herčinović.
Novi ministar prostornog uređenja i okoliša bit će Elvir Rožnjaković a ministar trgovine, turizma i saobraćaja Edin Buševac. Ministrica zdravstva bit će Dajana Čolić a ministar za boračka pitanja Elvir Mujkanović. Ministar privrede je Asmir Hasić, dok će funkciju ministra rada, socijalne politike i povratka preuzeti Admir Hrustanović. Novi ministar unutrašnjih poslova bit će Sulejman Brkić a ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Mustafa Šakić.
„Nastojaću da ova Vlada bude prepoznata kao vlada u kojoj je čovjek bit djelovanja, vlada koja je najprije u službi svojih građana, jer građani Tuzlanskog kantona zaslužuju živjeti bolje" kazao je u svom ekspozeu Tulumović i naglasio da će „briga o mladim ljudima biti prioritet Vlade Tuzlanskog kantona".
Ukratko iznoseći osnovne smjernice rada buduće Vlade TK premijer Tulumović je rekao da su „svjesni da su postavljeni ciljevi ambiciozni, ali i potpuno uvjereni u realne izglede i mogućnosti njihovog ostvarenja. Ono što se dugo vremena u našoj zemlji činilo nemogućim znamo i možemo učiniti mogućim", poručio je novi premijer Tuzlanskog kantona.
Novi sastav izvršne vlasti potvrđen je sa 19 glasova u Skupštini TK. Suzdržano je bilo sedam poslanika dok je šest bilo protiv.

 

 

 

Skupština Tuzlanskog kantona imenovala je danas novu Vladu TK, koju će sa premijerske pozicije predvoditi Denijal Tulumović. Pored premijera Tulumovića, Vladu će činiti kadrovi Stranke demokratske akcije, Saveza za bolju budućnost, Demokratske fronte, Stranke za BiH te SDP-ovi poslanici koji su podržali skupštinsku većinu koju predvodi SDA.


IMG 3394Novi ministar finansija je Suad Mustajbašić, ministar za sport, kulturu i mlade Srđan Mićanović dok će ministrica obrazovanja i nauke biti Fahreta Brašnjić a ministar pravosuđa i uprave Elvir Herčinović.
Novi ministar prostornog uređenja i okoliša bit će Elvir Rožnjaković a ministar trgovine, turizma i saobraćaja Edin Buševac. Ministrica zdravstva bit će Dajana Čolić a ministar za boračka pitanja Elvir Mujkanović. Ministar privrede je Asmir Hasić, dok će funkciju ministra rada, socijalne politike i povratka preuzeti Admir Hrustanović. Novi ministar unutrašnjih poslova bit će Sulejman Brkić a ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Mustafa Šakić.
„Nastojaću da ova Vlada bude prepoznata kao vlada u kojoj je čovjek bit djelovanja, vlada koja je najprije u službi svojih građana, jer građani Tuzlanskog kantona zaslužuju živjeti bolje" kazao je u svom ekspozeu Tulumović i naglasio da će „briga o mladim ljudima biti prioritet Vlade Tuzlanskog kantona".
Ukratko iznoseći osnovne smjernice rada buduće Vlade TK premijer Tulumović je rekao da su „svjesni da su postavljeni ciljevi ambiciozni, ali i potpuno uvjereni u realne izglede i mogućnosti njihovog ostvarenja. Ono što se dugo vremena u našoj zemlji činilo nemogućim znamo i možemo učiniti mogućim", poručio je novi premijer Tuzlanskog kantona.
Novi sastav izvršne vlasti potvrđen je sa 19 glasova u Skupštini TK. Suzdržano je bilo sedam poslanika dok je šest bilo protiv.

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna