Održana 3. vanredna sjednica Vlade TK

Osigurana sredstva za rentu za izgradnju objekta
Osnovne i Srednje muzičke škole u Tuzli


Na današnjoj vanrednoj sjednici Vlada je donijela Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Ovim programom u 2021. godini predviđena je raspodjela ukupno 1,5 miliona KM, a današnjim programom planirano je 47.322,00 KM za plaćanje naknade za pogodnost lokacije (renta) za izgradnju objekta osnovne i srednje muzičke škole.

Podsjećamo, 800.000,00 KM neophodnih za obezbjeđenje uslova za izvođenje nastave u JU Osnovna muzička škola Tuzla i JU Srednja muzička škola „Čestmir Mirko Dušek" Tuzla, odnosno izgradnju novog objekta za ove škole, je obezbijeđeno u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu te je, po Ugovoru o finansiranju potpisanom između UNDP-a i Ministarstva obrazovanja i nauke TK, već tokom prošle godine doznačen UNDP-u. Drugi dio sredstava, u iznosu od 173.500,00 KM, je obezbijeđen putem ILDP Fonda za poticaj razvoja, a dio sredstava, u iznosu od 70.000,00 KM, će u 2021. biti obezbijeđen iz sredstava Grada Tuzle, koji je ujedno i partner u implementaciji projekta.


Zbog skraćivanja rokova za realizaciju ovog projekta tehničko vođenje projekta izgradnje školskog objekta je prepušten UNDP-u.


Projekat je trenutno u fazi dobivanja saglasnosti za građenje od strane Grada Tuzle i jedini preduslov za njeno izdavanje jeste uplata naknade za pogodnost lokacije (renta) za razliku korisne površine, za što su danas donesenim programom planirane 47.322,00 KM.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna