Održana 27. vanredna sjednica Vlade TK

Sredstva za podršku Vlade TK privredi povećana sa 4,7 na 6,6 miliona KM
S obzirom na nedavno donesene Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, te povećanje sredstava na poziciji namijenjenoj za sufinanriranje projekata obrtnika, malih i srednjih preduzeća, Vlada je danas donijela Odluku o izmjenama i dopunama Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu sa pozicije „Podrška razvoju Kantona".

Vlada 18 11 2022Ovim izmjenama ranije planirana sredstva u iznosu od 4,7 miliona KM, uvećana su za 1,9 miliona KM, odnosno na 6,6 miliona KM. Od ukupno dodatnih 1,9 mliona KM 1.280.000 KM odnosi se na finansiranje projekata za jačanje malih i srednjih preduzeća, 490.000 KM za projekte jačanja obrta i 130.000 KM za jačanje Start Up-a. Namjena sredstava je finansiranje ili sufinansiranje nabavke nove opreme, novih alata i repromaterijala.

 

Za pola miliona KM povećana podrška povratku prognanih osoba
Imajući u vidu da je posljednjim izmjenama i dopunama Budžeta TK za 2022. godinu predviđeno povećanje sredstava planiranih za projekte koji za cilj imaju podršku povratku prognanih lica, Vlada je danas donijela Odluku o izmjenama Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu „Podrška povratku prognanih lica". Shodno navedenom, a prema iskazanim potrebama za hitne intervencije na oštećenoj i dotrajaloj infrastrukturi u zonama povratka i objektima u kolektivnim naseljima koji su neophodni za pružanje minimuma uslova za smještaj raseljenih lica, danas su sredstva za ove namjene povećana za dodatnih 500.000,00 KM.

 

Ostale odluke
Vlada je danas dala saglasnost na tekst Sporazuma o udruživanju sredstava za realizaciju infrastrukturnih projekata na području Tuzlanskog kantona. Ovim Sporazumom Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, usaglasili su se da udruže finansijska sredstava, te su precizirali način rekonstrukcije lokalnih puteva u zonama povratka.
Zbog ispravke tehničke greške u ranijem dokumentu, Vlada je danas donijela Odluku o izmjenama Odluke o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava za sufinansiranje manifestacija kulture i programa/projekata izdavačke djelatnosti.
Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva finansija TK o dodatnim sredstvima budžetskih korisnika za 2023.godinu iznad limita utvrđenih Dokumentom okvirnog budžeta TK za period 2023-2025. godina.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15